بؤلوم :
۲۲ مرداد ۱۳۹۰     یازار : Aysan TÜRK Qızı

:A

Adət.ərəb: Törə

Abidə .ərəb :Anıt

:B

Bakirə. ərəb :Ərdən

Bədbin. Fars :Qaramsar

:C

Cani .ərəb: Qıyıcı

Casus. ərəb: Ağızlıgçı

Çare. Fars :Umar

:D

Dəlil .ərəb :Bəlgit

Dərman. Fars: Toxdac

:E

Ehsas. ərəb: Duyum

Ehtimal .ərəb: Olasılık

Ədalət. ərəb: Türə

Əbədi .ərəb :Bəng ,Ölümsüz

:F

Facia .ərəb: Ağlatı

Fail .ərəb: Etkən

:G

Garaj .Fra: Taşıtlıq

Gramer. Yunan :Dilbilgisi

:H

Hakim .ərəb :Egemən

Hale .ərəb :Ayla

İddea. ərəb: sav

İdrak .ərəb :Alqı

:J

Jeneratör .Fra :Ürətici

   Jupiter: Ərəndiz

:K

Kainat. ərəb :Evrən

Karvan .Fars: Arğış

:Q

Qafil .ərəb :Aymaz

Qələm .ərəb :Yazqan

:X

Xatirə. ərəb :Anı

Xəbər .ərəb :Sava

:L

Ləp-top. İng: Dizüstü

Layihə. ərəb: Tasarı

:M

Maaş .ərəb :Aylıq

Madde .ərəb: Özdək

:N

Namzəd .Fars: Aday

Nəccar. ərəb: Doğramaçı

:O

Oıazyon .Fra: Firsat ,Olanaq

Orijinal .Fra :Özgün

:P

 Pederşahi. Fars :Ataerkil 

Pergar. Fars :Yayçizər

:R

Rahat. ərəb: Ərin

Rəsətxana. ərəb: fars, Gözləmevi

:S

Sabit. ərəb :Durağan

Sadə. fars: Yalın, Göstərişsiz

Şarj .fra: Doldurma ,Yükləmə

Şəfəgət .ərəb: Sevəcən

:T

Taarüz. ərəb: Axın, Saldırı

Tarix. ərəb: Geçmişlər

:U

Unsur. ərəb :Öğe

Uslub .ərəb:  Anlatı ,Biçim

Ürtiker. Fra :Kurdeşen

:V

Vaqqə. ərəb :Olqu

Varis. ərəb :Qalıtçı

:W

Web. Ing :Ağ

Webmaster .Ing :Ağyönəticisi

:Z

Zehn .ərəb :Anlıq

Zəfər. ərəb :Yengi